TromBone Oy on avainhenkilöiden – asiantuntijoiden, keskijohdon ja ylimmän johdon – suorahakuihin keskittynyt yritys.

Toimintamme lähtökohtana on vahvasti asiakaslähtöinen toimintamalli: kustannustehokkuus, nopeus ja tulossidonnaisuus.

Toimintamme arvot kiteytyvät luottamuksellisuuteen, rehellisyyteen ja sitoutumiseen jokaisen toimeksiannon osalta.

Menestyksemme perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen ja näkemykseen liiketoiminnan eri osa-alueilta,
ahkeraan työntekoon ja ennen kaikkea tyytyväisiin asiakkaisiin sekä työntekijöihin.